Ziyaret Saatleri ve Kuralları
28 Nisan 2023

Hastanemizde ziyaret saatleri ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar.
 
Hastanemizde her gün 13:00 – 14:00  ve  19:00 – 21:00 saatleri arası ziyaret vardır.

Hasta ziyaretinde amaç nedir?
» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
» Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir ?
» Yoğun bakımda yatan hastalar
» Yanık ünitesinde yatan hastalar
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir ?
» 10 yaş altı çocuklar,
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
» İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
» Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
» Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
» Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
» Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
» Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
» Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
» Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
» Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir
» Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
» Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler
» Hastane güvenliğini bozar
» Uyuyan hastalar rahatsız olur
» Hasta hakları ihlal edilir