Rıza Belgesi (Onam)
28 Nisan 2023

BF-1 TRAKETOMİ.PDF
BF-2 MİRİNGOTOMİ KULAĞA VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI.PDF
BF-3 SEPTORİNOPLASTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-4 SÜSPANSİYON LARİNGOSKOPİ.PDF
BF-5 TONSİLLEKTOMİ ADENOİDEKTOMİ.PDF
BF-6 TÜKRÜK BEZİ KİTLESİ AMELİYATI.PDF
BF-7 İMMÜNOTERAPİ.PDF
BF-7 İMMÜNOTERAPİ.PDF
BF-8 SEPTOPLASTİ.PDF
BF-9 SİNÜS CERRAHİSİ.PDF
BF-10 TİMPANOPLASTİ-MASTOİDEKTOMİ.PDF
BF-13 FAKOEMÜLSİFİKASYON AMELİYATI.PDF
BF-14 KORNEAL-KORNEOSKLERAL SÜTÜR.PDF
BF-15 PTERİJİUMİ AMELİYATI.PDF
BF-16 DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI.PDF
BF-17 AMELİYAT İLE DOĞUM (SEZARYEN).PDF
BF-18 NORMAL (VAJİNAL) DOĞUM HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-19 MYOMEKTOMİ.PDF
BF-20 DIŞ GEBELİK AMELİYATI.PDF
BF-21 HİSTEREKTOMİ-SALPİNGOOFEREKTOMİ.PDF
BF-22 TANISAL RAHİM İÇİ KÜRETAJ.PDF
BF-23 KÜÇÜK MÜDAHALELER.PDF
BF-24 TAHLİYE KÜRETAJ.PDF
BF-25 ÇOCUK CERRAHİSİ APENDEKTOMİ ONAM FORMU.PDF
BF-26 HİDROSEL.PDF
BF-27 İNMEMİŞ TESTİS.PDF
BF-28 AKUT BATIN.PDF
BF-29 İNGUİNAL HERNİ.PDF
BF-30 HİDROSELEKTOMİ.PDF
BF-31 ÇOCUK CERRAHİSİ SÜNNET.PDF
BF-32 HİPOSPADİAS.PDF
BF-33 ANESTEZİ KLİNİĞİ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-34 KAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI.PDF
BF-35 BEYNİN HASARLI KISMININ ÇIKARILMASI.PDF
BF-36 ARNOLD CHİARİ MALFORMASYONU AMELİYATI.PDF
BF-37 LOMBER OMURGA AMELİYATI.PDF
BF-38 VENTRİKÜLO PERİTONEAL ŞANTLAMA AMELİYATI.PDF
BF-39 BEYİN DAMARSAL MALFORMASYONU AMELİYATI.PDF
BF-40 ÇÖKME KIRIĞI HASARI AMELİYATI.PDF
BF-41 ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AMELİYATI.PDF
BF-42 ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AMELİYATI (FÜZYON İLE).PDF
BF-43 PERİFERİK SİNİR SIKIŞMASI AMELİYATI.PDF
BF-44 SEVİKAL STENOZ AMELİYATI.PDF
BF-45 SERVİKAL FORAMİNOTOMİ AMELİYATI.PDF
BF-46 ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ (FİZYON VE FİKSASYON İLE).PDF
BF-47 TÜP TORAKOSTOMİ.PDF
BF-48 HEMODİYALİZ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-49 ORTOPEDİ ÇOCUK HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-50 ORTOPEDİ YETİŞKİN HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-51 PROSTATEKTOMİ AMELİYATI.PDF
BF-52 AÇIK BÖBREK TAŞI AMELİYATI.PDF
BF-53 BASİT ORŞİEKTOMİ.PDF
BF-54 MESANE TAŞI KIRILMASI.PDF
BF-55 HİDROSELEKTOMİ.PDF
BF-56 ESW.PDF
BF-57 PYELOPTASTİ.PDF
BF-58 SÜNNET.PDF
BF-59 ORŞİOPEKSİ.PDF
BF-60 İNTERNAL ÜRETOMİ.PDF
BF-61 TURP-P.PDF
BF-62 BASİT NEFREKTOMİ.PDF
BF-63 HİPOSPADİAS.PDF
BF-64 TUR-M.PDF
BF-65 SİSTOSEL ONARIMI.PDF
BF-66 ÜRETER TAŞI AMELİYATI.PDF
BF-68 APENDEKTOMİ.PDF
BF-69 LAPOROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ.PDF
BF-70 MEME BİYOPSİ YADA KOLTUK ALTINIZDAKİ ŞÜPHELİ KİTLENİN ÇIKARILMAI.PDF
BF-71 SPLENEKTOMİ-PARSİYEL SPLENEKTOMİ.PDF
BF-72 PARATROİDEKTOMİ.PDF
BF-73 AKUT BATIN.PDF
BF-74 SAFRA KESESİ HASTALIKLARI.PDF
BF-75 GUATR AMELİYATI.PDF
BF-76 ANAL FİSSÜR.PDF
BF-77 HEMOROİDEKTOMİ.PDF
BF-78 PERİAL FİSTÜL CERRAHİSİ.PDF
BF-79 İNGUİNAL HERNİ.PDF
BF-80 PİLONİDAL SİNÜS.PDF
BF-81 EMBOLEKTOMİ AMELİYATI.PDF
BF-82 VARİS-VEN CERRAHİSİ.PDF
BF-83 A-V FİSTÜL.PDF
BF-84 SUBTOTAL-TOTAL TROİDEKTOMİ.PDF
BF-85 BRONKOSKOPİ ONAM FORMU.PDF
BF-86 TORASENTEZ ONAM FORMU.PDF
BF-87 KOLONOSKOPİ ONAM FORMU.PDF
BF-88 GASTROSKOPİ ONAM FORMU.PDF
BF-89 UMBLİKAL HERNİ-EPİGASTRİK FITIK-KESİ FITIĞI.PDF
BF-90 GASTROSKOPİ RANDEVU BİLGİLENDİRME FORMU.PDF
BF-91 KOLONOSKOPİ RANDEVU BİLGİLENDİRME FORMU.PDF
BF-92 INTRAVENÖZ İYOTLU KONTRAST MADDE UYGULAMA.PDF
BF-93 RADYOLOJİ GENEL ONAM.PDF
BF-94 BADEMCİK AMELİYATI OLMUŞ HASTA BİLGİLENDİRME.PDF
BF-95 AŞAMALI TENDON ONARIMI.PDF
BF-96 BURUN YARALANMASININ CERRAHİ TEDAVİSİ.PDF
BF-97 DERİ GREFTİ UYGULAMASI.PDF
BF-98 DOKU GENİŞLETİLMESİ.PDF
BF-99 EL KEMİK KIRIKLARI.PDF
BF-100 VASKÜLER MALFORMASYON.PDF
BF-101 HEMANJİYOM EKSİZYONU.PDF
BF-102 KÜÇÜK MÜDAHALELER.PDF
BF-103 CERRAHİ İŞLEM GENEL ONAM.PDF
BF-104 MEME KÜÇÜLTME.PDF
BF-105 OTOPLASTİ.PDF
BF-106 POLİDAKTİ.PDF
BF-107 RİNOPLASTİ.PDF
BF-108 SİNDAKTİLİ.PDF
BF-109 SKAR REVİZYONU.PDF
BF-110 TÜMÖRAL KİTLE ÇIKARILMASI.PDF
BF-111 ........... ONAM FORMU.PDF
BF-112 YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ.PDF
BF-113 TANISAL-GİRİŞİMSEL LAPAROSKOPİ.PDF
BF-114 KONİZASYON-LEEP.PDF
BF-115 ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER.PDF
BF-116 SİSTOSKOPİ ONAM FORMU.PDF
BF-117 serklaj.PDF
BF-118 DİABETİK ANNE BEBEĞİ.PDF
BF-119 HİPERBİLURİBİNEMİ.PDF
BF-120 MENENJİT.PDF
BF-121 DOĞUŞTAN KALIP HASTALIĞI.PDF
BF-122 SGA BEBEK.PDF
BF-123 RDS.PDF
BF-124 ERKEN DOĞUM.PDF
BF-125 SEPSİS.PDF
BF-127 HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ.PDF
BF-128 DOĞUMSAL ANOMALİLER.PDF


BF-131 KAPAK AMELİYATI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-132 MEDİASTİNAL CERRAHİ REZEKSİYONLAR AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-133 GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ AÇIK VE KAPALI (NUSS) DÜZELTME AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-134 ACİL VE EKSPLORATRİS TORAKOTOMİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-135 AKCİĞER REZEKSİYON AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-136 BÜL LİGASYONU VE APİKAL PLÖREKTOMİ AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-137 DEKORTİKASYON (PLEVRAL KALINLAŞMA) AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-138 DİYAFRAGMA ELEVASYONU EVENTRASYONU HERNİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-139 ELOESSER FLEP (STOMA) AÇILMASI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-140 GÖĞÜS DUVARI VE KOSTA REZEKSİYONLARI AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-141 KALICI TÜNELLİ KATATER (PORT) AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-142 AKCİĞER KİST HİDATİK AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-143 LENF NODU GÖĞÜS DUVARI VE BOYUNDAN KİTLE BİYOPSİSİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-144 MEDİASTİNOSKOPİ ANTERİOR MEDİASTİNOTOMİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-145 ÖZAFAGOSKOPİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-146 ÖZAFAGUS BUJİ DİLATASYONU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-147 ÖZAFAGUS STENTİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-148 ÖZEFAJEKTOMİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-149 TORASİK OUTLET SENDROMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-150 TRAKEA CERRAHİSİ VE TRAKEOSTOMİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-151 VATS (VİDEO YARDIMLI GÖĞÜS BOŞLUĞU GÖRÜNTÜLENMESİ VE GİRİŞİMLERİ) AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-152 VATS SEMPATEKTOMİ AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-153 İNSİZYONEL HERNİ AYDINLATILMI HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-154 ACİL SERVİS KAS İÇİ (İNTRAMUSKÜLER) ENJEKSİYON AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU.PDF
BF-155 KARACİĞER BİYOPSİSİ ONAM FORMU.PDF
BF-156 RİA ONAM FORMU.PDF
BF-157 NÖROLOJİ KLİNİĞİ EMG (ELEKTROMİYOGRAFİ) AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU.PDF
BF-158 ÇOCUK HASTA YATIŞ ONAM FORMU.PDF
BF-159 EGZERSİZ STRES (EFOR) ONAMA FORMU.PDF
BF-160 FİBRİNOLİTİK TEDAVİ ONAM FORMU.PDF
BF-161 DİYABET ONAM FORMU.PDF
BF-162 STRES EKOKARDİYOGRAFİ ONAM FORMU.PDF
BF-163 ÜRETRAL DARLIK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-164 VARİKOSEL AMELİYATI.PDF
BF-165 ÇOCUK CERRAHİ KÜÇÜK MÜDAHALELER.PDF
BF-166 KC HİDATİK KİSTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-167 ÇOCUK CERRAHİ KLİNİĞİ İLEUS HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-168 ÇOCUK CERRAHİ KLİNİĞİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-169 ÇOCUK CERRAHİ UMBLİKAL HERNİ-EPİGASTRİK FITIK-KESİ FITIĞI.PDF
BF-170 AÇIK ÜRETER TAŞI AMELİYATI.PDF
BF-171 TÜPLERİN BAĞLANMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-172 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-173 KALIN BAĞIRSAK (KOLON) CERRAHİSİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-174 NAZAL FRAKTÜR REDÜKSİYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-175 SANTRAL VENÖZ KATETERIZASYON BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-176 BEYİN OMURİLİK SIVISI İNCELEMESİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU.PDF
BF-177 KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-178 KORONER BALON VE STENT BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-179 İLAÇLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-180 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ ABDOMİNAL AORT AORTA-İLİAK VE AORTA-FEMORAL HASTALIKLAR İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-181 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ ENDOVASKÜLER TEDAVİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-182 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ PERİFERİK ARTERYEL BAYPAS İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-183 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ PERİFERİK ATEREKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-184 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ EMBOLEKTOMİ VE EK PROSEDÜRLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-185 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ KAROTİS ENDARTEREKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-186 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ AMAÇLI OLUŞTURULAN ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-187 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEKANİK TROMBEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-188 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ VARİS CERRAHİSİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
BF-189 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ VARİKÖZ VEN EMBOLİZASYONU İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-191 ANAL FİSSÜR AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-192 APENDEKTOMİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-193 BOYUN DİSEKSİYONU AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-194 DİYAFRAGMA EVANTRASYONU YADA HERNİSİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-195 EKSPLORATİF LAPAROTOMİ LAPAROSKOPİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-196 TOTAL-SUBTOTAL GASTREKTOMİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-197 GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-198 GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-199 HEPATEKTOMİ YA DA LOBEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-200 HEPATEKTOMİ YA DA LOBEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-201 HİATUS HERNİSİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-202 İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-203 İLEUS AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-204 AKUT BATIN KARIN İÇİ İLTİHAPLI DURUMLAR BARSAK FİSTÜLLERİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ (2).PDF
RB-205 KARIN İÇİ KİTLE AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-206 KASIK FITIĞI AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-207 KARACİĞER APSESİ VE BENZERİ DURUMLAR OPERASYONU BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-208 KOLEDOK TAŞI AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-209 KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-210 LAPARASKOPİK SAĞ HEMİKOLEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-211 LOKAL ANESTEZİ VE SEDASYON BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-212 MAKROMASTİ (BÜYÜK MEME) AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-213 MASTEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-214 MEKANİK BARSAK OBSTRÜKSİYONU AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-215 MORBİD OBEZİTE CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ROUX-EN-Y GASTRİK BYPASS AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-216 ÖZOFAGUS KANSERININ CERRAHI TEDAVISI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-217 ÖZOFAGUS DIVERTIKÜL HASTALIĞININ CERRAHI TEDAVISI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-218 PANKREAS PSEUDOKİSTİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-219 PANKREAS KUYRUK TÜMÖRÜ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-220 PANKREAS BAŞ VE GÖVDE TÜMÖRÜ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-221 PARATİROİD AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-222 PARASTOMAL HERNİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-223 PERİTON LAVAJI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-224 PERİANAL FİSTÜL AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-225 PORT KATETER TAKILMASI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-226 REKTUM TÜMÖRÜ REZEKSİYONU AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-227 SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLU TÜMÖRÜ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-228 SAĞ KOLON REZEKSİYONU AMELİYATI BİLGİLENDİRME RIZA BELGESİ.PDF
RB-229 SEGMENTAL MASTEKTOMİ-MEME KORUYUCU CERRAHİ (MKC) BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-230 MORBİD OBEZİTE CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN SLEEVE GASTREKTOMİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-231 SOL KOLON TÜMÖRÜ REZEKSİYONU AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-232 SPLENEKTOMİ (DALAK ALINMASI) BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-233 SURRENAL (BÖBREKÜSTÜ BEZİ) AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-234 TİROİDEKTOMİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-235 TİROİDEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-236 TRAVMATİK BATIN YARALANMALARI AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-237 TRUCUT (KESİCİ KALIN İĞNE) BİOPSİSİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-239 EVİSSERASYON VE EVANTRASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-238 ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMALARI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF
RB-240 PERKÜTAN GASTROSTOMİ (PEG) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.PDF