2019 Hedeflerimiz
21 Ekim 2019

  • 1-Hastaneye başlayan tüm personellere Genel ve Bölüm uyum eğitimlerinin eksiksiz olarak verilmesini sağlamak,
  • 2-Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlamak amacıyla 2018 yılında yapılan ve yayımlanan Risk analizinin 2019 tekrar yapılarak revize etmek ve yayımlamak,
  • 3-Hasta ve çalışan memnuniyet oranlarını artırmak,
  • 4Hastaneye başvuran yabancı uyruklu hastaların daha kaliteli bir hizmet almalarını sağlamak, Sağlık Turizmi içinbaşvuran hasta sayısını ve verilen hizmetin niteliğini artırmak,
  • 5-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kültürünü kurumda geliştirerek, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önlenmesini sağlamak,
  • 6-İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarının artırılarak kültürünün oluşturulması ve elektronik ortamda verilecek eğitimlerle personelin İSG eğitimlerine tam katılımını sağlamak,
  • 7-Çalışan Sağlığı çalışmaları kapsamında çalışan personelimizin % 90 ının tarama testlerini yapmak,
  • 8-Hata ve olay bildirim kültürünü geliştirerek hata bildirim sayısını artırmak,
  • 9-Otomasyon ve Yönlendirme personellerinin iletişim sorunlarını gidermek amacıyla profesyonel iletişim eğitimi almalarını sağlamak.
  • 10-Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle çalışanlara kurum vatandaşlığı kültürünü ve aidiyet duygusunu aşılamak.