Tatvan Devlet Hastanesi Hizmet Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
30 Mayıs 2024

Tatvan Devlet Hastanesi değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı'nın sunumuyla düzenlenen toplantıda, son 5 yıllık mali ve hizmet tabloları karşılaştırıldı ve sunulan hizmetler ve verimlilik hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında söz alan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Ekici, son 5 yıllık dönemi kapsayan mali tablo ve verilen hizmetlerin kalitesinin her geçen yıl daha iyiye gittiğini söyledi. İl Sağlık Müdürü Ekici, özellikle Tatvan Devlet Hastanesi’nin bölgeye hizmet sunumunda öncü bir konuma geldiğini  ve cevre illerden hastaların tedavi olmak icin geldiğini ifade etti.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı Dr. Reyhanlı ise yaptığı sunumda; her yılın mali performansını karşılaştırarak, gelir ve gider dengelerini analiz etti. Bu analizler doğrultusunda, hastanenin finansal yönetimi ve bütçe planlamaları hakkında bilgi verdi. Her yıl sunulan sağlık hizmetlerinin sayısal verileri ve kalitesi değerlendirilerek özellikle hasta memnuniyeti, tedavi başarı oranları ve hastane altyapısına yapılan yatırımlar üzerinde duruldu. COVID-19 pandemisinin etkileri ve hastanenin bu zorlu dönemde nasıl bir performans sergilediği, sunulan hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için alınan önlemler detaylandırıldı.

Toplantıya Bitlis İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Ekici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sinan Durmuş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Yılmaz Uzun, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, Tatvan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Altıok, hastane başhekim yardımcıları ve idari birim yönetimi katıldı.

  • Tatvan Devlet Hastanesi Hizmet Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
  • Tatvan Devlet Hastanesi Hizmet Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
  • Tatvan Devlet Hastanesi Hizmet Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti