Emergency Medicine Specialists


drerkek1.jpg                      drerkek1.jpg               drerkek1.jpg               

       Uzman Tabip                                                    Uzman Tabip                                         Uzman Tabip                                            
       Yasin METİNER                                                  Fatih ÇİFCİBAŞI                                Muhittin İŞSEVER                                   
 drbayan.jpg               drerkek1.jpg

         Uzman Tabip                                           Uzman Tabip      
        Nurseli BAYRAM                                          Yılmaz Uzun