T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Tatvan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Tatvan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

Güncelleme Tarihi: 02/07/2019

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü:

            Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada uyuşturucu kullanımında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturması gerçeği ile hareket ederek, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir topluma ulaşmayı hedeflemiştir. Uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak için, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir. Her yıl dünyada olduğu gibi ülkemizde de 26 Haziran tarihi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.

            Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan başta gençler olmak üzere herkesi etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur.

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 58. maddesinin ikinci fıkrasında “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır. Toplumun alkol, sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan korunması devletin görevleri arasında sayılmıştır.

            Toplumun madde bağımlılığını sadece polisiye, adli ve ahlaki bir sorun olarak algılaması madde kullanıcılarının toplumdan dışlanmasına yol açmaktadır. Toplumsal bu algı nedeniyle sağlık sorununun tedavisi yerine cezalandırma ön plana çıkmakta, bu da madde kullanıcılarının tedaviye başvurmasının önünde bir engel oluşturmaktadır. Sonuç olarak, toplumun uyuşturucu problemi algısı, soruna yönelik çözümlerin üretilmesinde ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadır.

            Ülkemizde “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”  kapsamında uyuşturucu arzının önlenmesi, uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, uyuşturucu ile mücadelede iletişim, uyuşturucu ile mücadele sürecinin koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

            Bu kapsamda; Bitlis Valiliğiİl Sağlık Müdürlüğüve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadelede Farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenlendi. Gençlik Merkezi gönüllüleri, sporcular, sağlıkçılar ve çocukların katıldığı yürüyüşün ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Gökmeydan alanında mini sportif faaliyetler düzenlendi.

  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg